Bilgi Bankası

Kombinin Türü

KOMBİNİN TÜRÜ ( YOĞUŞMALI MI, KLASİK KONVENSİYONEL Mİ)

Evsel uygulamaları göz önüne alacak olursak merkezi sistemlerin veya kombi uygulamalarının öne çıktığını görmekteyiz. Gerek merkezi sistem kazanları gerekse kombi seçerken ve kullanırken de bu bilinç devreye giriyor.Yoğuşmalı kombilerin kullanımının artması,verim ve tasarruf bilincinin giderek ön plana çıktığının bir göstergesi.Gerçi halen ülkemizdeki yıllık ortalama satılan 600 bin adete yakın kombinin sadece yüzde 10′u yoğuşmalı ama bu oranınönümüzdeki dönemde hızla artacağına inanıyoruz. “Neden yoğuşmalı kombi?” sorusunun yanıtı da bu yoğuşmalı ısıtma sistemlerinin, klasik ısıtma  cihazlarına göre iklim, işletme ve bina şartlarına bağlı olarak yüzde 40′a varan oranlardatasarruf sağlaması.Tasarruf ve verim arayışının yanı sıra ülkemizde kombi kullanımını etkileyen pek çok faktör mevcut.Doğalgaz sektöründe yaşanan gelişmeler, bir yandan doğalgazın yaygınlaşması, diğer yandan yapılan zamlar bufaktörlerin başında geliyor.Tüm bu etkenlerle birlikte ülkemizde üç yıllık projeksiyonda kombi pazarının,özellikle yoğuşmalı kombiler açısından artacağını söylemek yanlış olmaz.Türkiye koşullarına uygun olarak üretilen Buderus yoğuşmalı kombiler baca gazındaki su buharını yoğuşturarak,içindekigizli ısıdan da faydalanıyor.Yani Doğalgaz yandığı zaman bacadan atmosfere çıkan baca dumanının içinde aynı zamanda 120-130 C° civarında su buharıbulunmaktadır.Buderus Yoğuşmalı Kombi duman gazının içinde bulunan su buharını atmosfere atmadan önce eşanjöryüzeyinden geçirerek su buharından elde edilen sıcaklıklığı tekrar kullanıma sunmaktadır.Dolayısıyla atmosfere çıkanduman 120-130 C° değil 30-40 C° civarında çıkmaktadır.Böylelikle gazın alt ısıl değerinin de üzerinde faydalı enerji elde ediyor.Bu yöntemle %107′ye varan norm kullanma verimine (40/30 C° derece sistemde) ulaşılıyor.Kombilerin kapasitesi anlık ısıtma ihtiyacını karşılayacak şekilde ayarlanabiliyor.Üç tam modülasyon yapılarak oda sıcaklığını ayarlayan değerde tutabilmesi sayesinde,ömrü boyunca yüksek verimle çalışıyor ve düşük yakıt tüketiyor.Magnezyum-Alüminyum-Silisyum alaşımdan imal edilen eşanjörü sayesinde,her türlü çelik malzemede tane aralarınagirerek korozyondan kaynaklanan delinmelere neden olan klora karşı üstün koruma sağlıyor.Tavsiye edilen değerlerin altındaki düşük gaz basınçlarında(8 mbar’a kadar)ve düşük voltajda (175 V’a kadar) bile sorunsuz olarak çalışıyor, değişken şartlarda kullanıcısını soğukta bırakmıyor.Klasik Buderus Üç Tam Modülasyonlu kombiler, yoğuşma teknolojisinden yararlanamamalarına rağmen,yoğuşmalı kombilerle benzer özelliklere sahip… Kapasitesi ihtiyaca göre ayarlanan Buderus Üç Tam Modülasyonlu kombiler,böylelikle gerektiği kadar yakıt tüketerek israfı önlüyor.