Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
SATICI
ÜNVANI : MET MÜHENDİSLİK İNŞAAT ELEKTRİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ADRES : Küçükbakkalköy Mah.Kocasinan Cad.No:38/A Ataşehir/İSTANBUL
TELEFON : 0216 576 61 60
WEB : www.buderus-kombi.com
E-POSTA : info@buderus-kombi.com
Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır.
ALICI
ADI SOYADI / ÜNVANI :
TC NO :
FİRMA ADI :
VERGİ DAİRESİ :
VERGİ NO :
ADRES :
TELEFON :
E-POSTA :
Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.
MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU
İş bu sözleşmenin konusu, ALICI’nın, SATICI’ya ait www.buderus-kombi.com  web sitesinden elektronik ortamda veya 0216 576 61 60 nolu telefondan sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Buderus-kombi sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
MADDE 3 – SÖZLEŞME TARİHİ
SATICI tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha sözleşme, ALICI tarafından 27-12-2023 tarihinde imzalanarak kabul edilmiştir. Sözleşmenin bir nüshası ALICI’nın e-posta adresine mail gönderilecektir.
MADDE 4 – MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ
Mal/hizmet, ALICI’nın teslimini talep etmiş olduğu  adresinde ; adlı kişi/kuruluşa teslim edilecektir.
MADDE 5 – TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI
Teslimat masrafları ALICI’ya aittir. SATICI, web sitesinde ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI’ya aittir. Teslimat; stoğun müsait olması ve mal bedelinin SATICI’nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SATICI, mal/hizmeti siparişinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
MADDE 6 – ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Fatura iade edilmelidir. Mal/hizmetin tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (üç) gün içinde SATICI’ya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri ALICI’ya aittir.
MADDE 7 – SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
SATICI, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. SATICI, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 7 (yedi) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Mal/hizmeti 20 (yirmi) gün içinde iade alır. Haklı gerekçelerle SATICI, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. SATICI mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICI’ya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.
MADDE 8 – SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ
Mal/hizmetin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli www.buderus-kombi.com  adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

MADDE 9 – MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATI
Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.
MADDE 10 – VADELİ FİYAT
Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.
MADDE 11 – PEŞİNAT TUTARI
Mal/hizmetin peşinat tutarı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.
MADDE 12 – ÖDEME PLANI
ALICI’nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.
MADDE 13 – CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde SATICI’ya faks, e-posta info@buderus-kombi.com veya 0216 576 61 60 nolu telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 14. madde hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.buderus-kombi.com  web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, ambalaj ve içeriğinin denenirken hasar görmemiş olası şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedeli ALICI’ya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde mal/hizmet iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse, ALICI’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli SATICI tarafından karşılanır.
MADDE 14 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER
Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Ayrıca, her türlü yazılım ve programların da, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, videokasetlerde, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit v.b) ile kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.
MADDE 15 – TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
MADDE 16 – YETKİLİ MAHKEME
İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

SATICI : MET MÜHENDİSLİK İNŞAAT ELEKTRİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ALICI :
TARİH :

Kombinin Kapasitesi (Gücü)

Kombi kapasitenizin en az 20.000 k.Cal/h olması gerekmektedir. Çünkü eviniz 80-90 m² civarıda olsa bile, evin ısıtılması için 10.000 k.Cal/h kapasiteli kombi dahi sizin ısınma ihtiyacınızı karşılar.

Ancak satın alacağınız kombi daireyi ısıtmanın yanı sıra banyo ve mutfaktaki sıcak su ihtiyacınızı da karşılayacaktır.(şofben vazifesi görecektir)

Duş almak için  dakikada 10 lt. sıcak su gereklidir. Kış ayları için de şebekeden gelen suyun sıcaklığını 10 C° derece ve musluktan akması gereken suyun sıcaklığı da 45 C° olarak kabul edilirse,  Dakikada 10 lt. sıcak su gerekli ise, 1 saatte 60 dakika x 10 lt : 600 lt. sıcak su gerekecektir.

Q : m x Cx ( akan suyun sıcaklığı – şebeke suyu sıcaklığı ) Q : 600 * 1 * (45-10)  = 21.000 k. Cal/h Yukarıdaki formülden de görüldüğü gibi kombi kapasitesinin en az 20.000 k.Cal/h olması gerekmektedir. 20.000 k.Cal/h’lik kombi kullananlarla, daha düşük kapasiteli kombi kullananlara sorun  aradaki farkı onlar size söyleceklerdir.  Ayrıca evlerde kullanılan şofbenlerin kapasiteri de 20.000 k. Cal/h dir.

Buderus ‘da 20.000 k.Cal/h den daha düşük kapasiteli kombi yoktur.Şunu da düşünüyor olabilirsiniz; ” benim dairemin ısı ihtiyacı 10.000-15.000 k.Cal/h ise,  ben sıcak su  Hayır yakmazsınız. Isınma ihtiyacınız 15.000 k.Cal/h ise kombi ihtiyacınıza göre çalışır.  Buderus kombiler ihtiyaç mertebesinde modülasyonlu çalıştığından ihtiyaç 15.000 k.Cal/h ise,  o kapasiteyi verecektir. Zaten amaç da hem kullanım suyunda hem de ısıtmada konfor ve yakıt  ekonomisini bir arada sunmaktır.

Kombi seçiminde üç önemli kriter var: Evin metrekaresi, bulunduğu yön ve bulunduğu kat. Ama evi kombinin değil radyatörlerin ısıttığı gerçeği gözden uzak tutulmamalı. Onun için düzgün radyatörler seçilmeli ki, kombiden alınan ısıl değerle radyatörısıtılabilsin.Tavan yüksekliği 2,8 m. Olan 160 m2 ye kadar olan  yerlere 20.000 k.Cal/h kapasiteli kombi, 160 m2-190m2  arasıbüyüklükteki yerleri ısıtabilmek için de 24.000 k.Cal/h  kapasiteli kombi kullanılması uygun görülür.  Burdaki kapasite binanın izolasyon durumuna ve kat yüksekliğine göre değişir.

Güvenliği Konusunda Neler Denilebilir?

Kombilerde mutlaka tam emniyet sistemi ile donatılmış cihazlar tercih edilmesi gerekiyor. Buderus kombilerin sahip olduğudonanım ve özelliklerle yüksek emniyet standartları bulunuyor. Buderus kombiler baca sensörü, fark basınç termostatı veakış kontrol sensörü ile tam emniyetli bir çalışma sağlıyor.

Isı Pompası Çalışma Prensibi

Buderus Toprak Kaynaklı Isı Pompası

Çalışma Prensibi

1 – Toprak altı su devresi, su ve glikolden oluşan bir ısı taşıyıcı akışkan içerir. Bu devre üzerinden ısı taşıyıcı akışkana topraktan enerji transferi gerçekleşir. Bu işlem sonucunda akışkan sıcaklığı cihaz girişine yaklaşık olarak 0°C civarındadır.

2 – 0°C’deki ısı taşıyıcı akışkan, evaporatörde soğutucu akışkan ile karşılaşıp ısı alış verişini gerçekleştirir. Soğutucu akışkan ise evaporatöre girdiğinde sıvı fazdadır ve yaklaşık -10°C civarındadır. Soğutucu akışkan 0°C’ye geldiğinde kaynamaya başlar. Evaporatörden sonra kompresöre ulaşmadan önce gaz halindedir ve sıcaklığı 0°C civarındadır.

3 – Gaz fazındaki soğutucu akışkanın basıncı kompresör içinde artar ve gazın sıcaklığı 0°C’den 100°C’ye çıkar. Sıcak gaz daha sonra kondernsere gönderilir.

4 – Buderus Isı, kondenser üzerinden pompa yardımı ile bina içi ısıtma (radyatör veya yerden ısıtma) ve sıcak su sistemine (boyler) iletilir. Kondenser içerisinde enerjisini kaybeden gaz soğur fakat basıncı genleşme vanasına gönderilirken hala yüksektir.

5 – Soğutucu akışkan basıncı genleşme vanasında düşürülür, sıcaklığı ise yaklaşık olarak -10°C’dir.

6 – Isı transfer akışkanı, toprakta depolanmış enerjiyi toplamak için tekrar ısı pompasından ayrılır.

Buderus Su Kaynaklı Isı Pompası

Çalışma Prensibi

Sudan Havaya Isı Pompalarının ısıtma çevrimi; kaynak tarafında kule/kazan, yeraltı suyu veya toprak altı devresindeki ısı, her cihazda soğutucu akışkan çevrimine buradan da yük tarafında (mekanlarda) havaya aktarılır. Soğutma çevriminde ise; yük tarafından (mekanlardan) çekilen ısı soğutucu akışkan çevrimi üzerinden kule/kazan, yeraltı suyu veya toprak devresindeki suya aktarılır. Bu sayede mekanlar birbirinden bağımsız olarak şartlandırılır.

Cihaz Özellikleri

Buderus Logavent Serisi Sudan Havaya Isı Pompaları, yatık tip modellerde 2 – 50 kW, dik tip modellerde ise 10 – 100 kW kapasite aralığı ile her türlü kapasite, yerleşim ve projelendirme ihtiyacına karşılık verebilmektedirler. Performans ve verimlilik açısından en iyi kombinasyonu sağlayan Buderus Logavent ısı pompaları ısıtmada 4,8 COP, soğutmada ise 6,2 EER değerlerine ulaşırlar. Standart cihazlarda 10°C ile 38°C olan giriş suyu sıcaklık aralığı, toprak kaynaklı uygulamalar için isteğe bağlı olarak -4°C ile 43°C aralığına genişletilebilmektedir.

Cihazlarda pistonlu ve scroll hermetik kompresörler kullanılmaktadır. 20 kW kapasiteye kadar olan modellerde galvalume, daha büyük kapasitelerde galvaniz gövde ve tüm kapasitelerde akrilik kaplama sayesinde kimyasal dayanım ve kalıcı renk sağlanmaktadır. 12,7 mm dış gövde camyünü izolasyon, tüm kompresörlerde titreşim önleyici yay ve kauçuk halka, pistonlu tip kompresörlerde isteğe bağlı kompresör ceketi ve çıkış gazı susturucusu ile çok düşük ses seviyelerine ulaşılmaktadır. Tüm cihazlarda bakır-çelik olan koaksiyal eşanjör isteğe bağlı olarak bakır-nikel olabilmekte ve soğutucu akışkan tarafında 41,3 bar, su tarafında 27,5 bar basınca dayanıklıdır.

Tüm Buderus Logavent Isı Pompalarında bulunan polyester hava serpantini kaplaması, özellikle taze havalı sistemlerde havanın içerisindeki aşındırıcı maddelerin etkilerine karşı daha uzun ömür sağlar. Tüm cihazlarda standart olarak bulunan paslanmaz çelik drenaj tavasına isteğe bağlı olarak bağlanabilen sensör, aşırı yoğuşma durumunda cihazı durdurmaktadır. Buderus Logavent ısı pompaları isteğe bağlı olarak su devresi ekonomizörü ile doğal soğutma, sıcak gaz bypass ile kesintisiz işletim, sıcak gaz ile hassas nem alma, konut uygulamalarına yönelik kullanım suyu ısıtması ve değişken hava debili işletim özelliklerine sahiptir. Cihaz üzerinde bulunan UPM kontrol ünitesi, sık açma/kapama gecikmesi, rasgele başlangıç (random restart), düşük voltaj/dalgalanma/güç kesintisi koruması, çift kademe kompresör kontrol

Isı Pay Ölçer Nedir?

Pay Ölçer Nedir?

  • Nedir?

Merkezi sistemle ısınan binalarda, her dairenin ne kadar ısı tükettiğini tespit eden bir sayaçtır.

  • Nerelerde kullanılır?

İçinde kalorifer peteği bulunan tüm binalarda pay ölçer kullanılabilir. Binanın yeni veya eski olması uygulamayı etkilemez.

  • Ne işe yarar?

Her dairenin kaç paralık yakıt yaktığının tespitini sağlar. Adaletli bir dağılım yapılmasına olanak tanır.

  • Tasarruf nasıl sağlanıyor?

Isı pay ölçer tek başına tasarruf sağlamaz,ısı pay ölçerin asıl vazifesi elde edilmiş ısıyı pay etmektir.Yasal düzenlemeye göre termostatik radyatör vanası ile birlikte kullanılması zorunludur.Her radyatörde bir adet termostatik radyatör vanası kullanılmalıdır.Bu sayede %40’a varan tasarruf elde edilebilir.

Termostatik Radyatör vanası

  • Bir daireye kaç tane takılır?

Daire içinde bulunan her peteğe bir adet pay ölçer takılır. Eski veya yeni her radyatör peteğine cihaz montajı kolaylıkla yapılır.

  • Nasıl Çalışır?

Pay ölçer cihazı, peteğin ve odanın sıcaklığını ayrı ayrı ölçer. Aradaki ısı farkına göre tüketim hesaplar.

  • Ölçümler nasıl toplanır?

Her pay ölçer içinde bulunan bir radyo vericisi sayesinde, topladığı verileri gönderir. Sistem merkez ünitesi bina içine girmeden tüm tüketim verilerini toplar.

  • Yakıt parasını kim bölüştürüyor?

Yönetici Merkez üniteye yakıt faturası tutarını aktarır. Merkez ünite bu tutarı yapılan ölçümlemelere göre bölüştürür ve raporlar oluşturur.

  • Bu cihazı kullanmak yasal olarak zorunlu mu?

Enerji verimliliği yasası (ısı paylaşım yönetmeliği) gereğince, merkezi sistemle ısınan dairelerin 02.05.2012 yılına kadar pay ölçer uygulamasına geçmesi gerekmektedir.

  • Not : Buderus Marka Pay Ölçer Bulunmamaktadır.Ayrıca Pay Ölçer Satış ve Montaj İşlemleri Firmamız Tarafından Yapılmamaktadır.

Satış Sonrası Hizmetler

Buderus müşterilerine Türkiye çapına dağılmış 350 servis noktamız ile 7 gün 24 saat kesintisiz teknik servis hizmeti sağlanmaktadır.

Buderus bu  hizmeti ile sektörde fark yaratmaktadır.Buderus Servis kalitesini merkezi olarak düzenli şekilde kontrol etmektedir.Bunun için gelişmiş bir Müşteri İlişkiler Yönetimi yapısına sahibiz.

Müşteri memnuniyetini ölçmek için yazılı ya da kısa mesajyoluyla anketler düzenliyoruz.Tüm müşteri-lerimizin sahip oldukları cihazların ilk çalıştırma anından itibaren, garanti kapsamındaki periyotlar dışında dahi takibini sağlıyoruz.

Yetkili servislerimizin her biri ayrı ayrı kurumsal yapıya sahip,bununla birlikte merkezi olarak denetleniyorlar.Buralarda görevli teknik kadromuz için kullandıkları gelişmiş alet ve Mutlu Müşteri Yaratmak”, “İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı” gibi konularda eğitimler düzenliyoruz.

Teknik Kadronun yanı sıra,call-canter çalışanlarımız da müşterilerin çağrılarını en iyi şekilde karşılamak üzere eğitim alıyorlar.

Konvansiyonel Kombi Değişimi

Konvansiyonel kombi olarak tabir edilen cihazlar şuan halihazırda kullanmakta olduğunuz Normal Hermetik kombilerdir.

İGDAŞ’ın şartnamesine göre hermetik kombi değişimi yapılacak ise dairedeki abonenin bilgilerini ve takılacak olan konvensiyonel(Normal Hermetik ) kombinin bilgilerini içeren cihaz değişimi bildirim formu istemektedir.Bu form sadece yetkili firmalar tarafından İGDAŞ’a iki kopya olarak kaşeli ve imzalı olarak verilerek İGDAŞ onayı alınıp bir kopyası İGDAŞ’ta bırakılarak diğer kopyası ise aboneye verilmek suretiyle uygulanmaktadır.Bu işlem bütün firmalarda kombi fiyatı ve montaj fiyatı haricinde ek ücret karşılığında yapılmaktadır.Ayrıca eski cihazınız bacalı ise yer değişikiliği olmasa bile proje çizilmesi mecburidir.

Bu form verilmez ise olurmu ?

Bu formu vererek İGDAŞ’ı bilgilendirme işlemi mecburidir.Aksi takdirde hangi marka kombi olursa olsun İGDAŞ onaylı olan belgeyi görmeden cihazınızı çalıştırmayacaktır.

Lütfen cihaz değişim işlemlerinizi mutlaka sertifikalı firmalara yaptırınız.

Yoğuşmalı Kombi Değişimi

Yoğuşmalı Hermetik Kombi değişimi ;

Evinizdeki eski hermetik  kombinizin yerine yoğuşmalı kombi taktırma kararı aldığınızda yapılacak uygulamalar,

Eğer değişim esnasında yoğuşmalı kombinin takılacağı mahal yatak odası hüviyetinde değilse ,kapasite değişmeyecekse,doğalgaz tesisatı hattı güzergahında değişiklik olmayacaksa konvansiyonel kombilerdeki gibi form ile bildirim yapılması yeterli olacaktır.

Eğer cihazın montajı yapılacak olduğu yer yatak odası hüviyetinde ise,kombi kapasitesi değişecek ise, yada doğalgaz tesisatının güzergahı değiştirilecek ise proje çizimi yapılması şarttır.Ayrıca eski kombiniz bacalı ise yer değişikliği yapılmasa bile proje çizilmesi şarttır.

Lütfen cihaz değişim işlemlerinizi igdaş yetkili firmalara yaptırınız.

Kombi Nedir?

Kombiler şekil olarak şofbenlere benziyor ve duvara asılarak monte ediliyor. Doğalgaz veya LPG ile kullanarak bir daireninısıtma ve kullanım sıcak suyu ihtiyacını karşılayabilen cihazdır.

Kombiler,yoğuşmalı ve klasik (konvensiyonel)  olarak ikiye ayrılmaktadır.

Günümüzde yakıt ekonomisi sağlayan yoğuşmalı kombiler daha fazla ilgi görmektedir.

Modülasyon Nedir?

Modülasyon çok basitçe kombi kapasitesini o anki ısı ihtiyacına göre otomatik olarak ayarlaması demektir.

Şöyleki; Termometre  evinizin içindeki sıcaklığı 18C ° okuduğunu düşünürsek, Buderus kombinizin oda kumanda cihazında da eviniz için  ihtiyacınız olan sıcaklığı 21 C° olarak belirlediğinizi düşünelim.  Kombi ilk yanmaya başladığında radyatörlere 60 C° sıcaklıkta su gönderiyorsa, mevcut oda sıcaklığı (18 C°) sizin istemiş olduğunuz sıcaklık değerine (21 C° ) yaklaştıkça kombi radyatörlere göndermiş olduğu suyun sıcaklığını kademeli olarak (60 C°) kısmaya başlar.Yani oda sıcaklığı 18C° de iken radyatörlere giden suyun sıcaklığı 60C° ise   Oda sıcaklığınız 19C ° ye çıkarsa radyatörlere giden suyun sıcaklığı belki 50 C° veya daha düşük  Dolayısıyla kombide yanan gazdan dolayı oluşan alev boyu kısalacak, haliyle yanan gaz miktarı düşecek. 20.000 k.Cal/h kapasiteli kombi kapasitesini belki de 18.000 k.Cal/h e düşürecek.Oda sıcaklığınız 20C ° ye çıkarsa radyatörlere giden suyun sıcaklığı belki 40 C°veya daha düşük  Alev boyu daha da azalacak. Kombi kapasitesi belki de 12.000 k.Cal/h kapasiteli olacaktır.  Oda sıcaklığınız 21C ° ye ulaştığında ise kombi radyatörlere sıcak su gönderimini durduracaktır.

Eviniz ısı kaybettiği zaman evin içindeki sıcaklık 21C° nin altına düştüğünde oda kumanda cihazı mevcut sıcaklıkdeğerini kombi beynine gönderecek ve kombi beynindeki özel yazılım sayesinde 21C° nin altına düşen oda sıcaklığıtekrar 21C° ye çıkarabilmesi için radyatörlere göndermesi gerekecek suyun sıcaklığını belirleyecektir. Kombi radyatörlere belki de 30C° – 35 C° de sıcak su gönderecek ve tekrardan oda sıcaklığını 21 C° ye çıkaracaktır.Yani kombi ilk yanmaya başladığındaki gibi radyatörlere sürekli 60C° sıcaklıkta su göndermeyecek , ihtiyaca göre alevinboyunu otomatik olarak ayarladığı için, kombi sürekli dur kalk yapmayacaktır.

Modülasyon olayını çok basit bir örnekle açıklamak gerekirse;

Trafikte hızını iyi ayarlayan bir aracın kırmızı ışığa hiç yakalanmadan,bir yerden başka bir yere hiç durmadan sürekli yeşil ışıkta geçmesi gibi düşünülebilir.

Dolayısıyla sürekli kırmızı ışıkta dur kalk yapan aracın hem yakıt gideri fazla olacak, hem de işleyeyen parçalar daha çok çalışacağı için parçaların (fren balatası, debriaj balatası vs. )ömrü de çabuk bitecektir.Kombide de hareketli çalışan parçalar olduğu için modülasyonlu çalışan Buderus kombiler hem daha az yakıt yakacaklarhem de yedek parça servis ihtiyacı daha az olacaktır.

Buderus kombiler 3 tam modülasyonlu olarak çalışırlar  Oda Kumanda Cihazı sayesinde Oda sıcaklığına göre Modülasyon Kombi çıkış suyu sıcaklığına göre Modülasyon Kullanım suyu sıcaklığına göre Modülasyon.Modülasyonlu çalışan Buderus kombiler modülasyon özelliğinden dolayı doğalgazı yaklaşık olarak  %15 civarı daha az yakar.