Bilgi Bankası

Kombi Çeşitleri

-Hermetik Tip Kombiler :Açık yanma odası bulunmayan kombiler.Hermetik tabir ettiğimiz cihazlar olup bacaya ihtiyaç göstermezler.Yanma odaları kapalı hücre biçiminde olup,doğalgaz için gerekli olan yanma havasını bir fan yardımı ile dışarıdan alırken,yanma sonucu oluşan atık gazları aynı şekilde dış ortama vermektedir.Hermetik cihazlar bir hava akım borusu ile dış ortama bağlanmak zorundadır.Hava akım borusu iç içe geçmiş iki borudan ibarettir.

– İçteki borudan yanmış doğalgazın egzost dumanı dışarı(atmosfere) atılır.

– İki boru arasındaki boşluktan ise yanma için gerekli olan taze hava dış ortamdan(atmosferden ) kombinin yanma odası içine alınır.

Hermetik tip kombiler yanma için gerekli havayı bulunduğu mahalden değil de hava akım borusu ile dış ortamdan aldığı için her mahalde güvenle kullanılabilir.Hava akım borusu baca seti olarak adlandırılır.Hermetik kombilerin baca boru setleri dış ortama bağlanmalıdır.Klasik bacalara bağlanamadıkları için halk arasında bacasız kombi olarak da bilinirler.

Bacalı Kombiler :Yanma odası bulundukları ortama açık olan ve bulunduğu ortamın havasını kullanan baca bağlantısı bulunan cihazlar olarak adlandırılırlar.Mutlaka çekişi iyi bir bacaya bağlanmalı ve bacaların standartlara uygun olarak yapılması ve sızdırmaz olması çok önemlidir.Aksi takdirde bacadan sızan karbondioksit gazı ortamda bulunan insanları zehirler.Bundan dolayı bacalı kombilerde ortamın havalandırılması çok önemlidir.

Yoğuşmalı Tip Kombiler :Normalde her yanma olayında oluşan su buharı, atık gazla birlikte atmosfere atılır ve bu su buharı içindeki gizli enerji,yararlanılmadan kaçar gider.

Yoğuşmalı cihazlardaki eşanjör bloğunun yüzeyi büyük olduğu içindir ki,yukarıda sözü edilen su buharı,daha cihaz içindeyken yoğuşur.Bu esnada açığa çıkan kondenzasyon (yoğuşma) ısısı, tekrardan ısıtma devresine geri transfer edilir.Konvansiyonel cihazların aksine yoğuşmalı cihazlar atık gaz ısısının büyük bir kısmını ısıtma prosesinde kullanır. Böylelikle bu cihazların verimi, konvansiyonel olanlara kıyasla % 20 daha yüksektir !

Yoğuşmalı kombilerde tesisat tasarımı, enerji verimliliği açısından son derece önemli olduğundan mutlaka profesyonel kişilerce yapılmalıdır.